masthead-issues-new_2x.png

Pwoblèm

donate-bg_2x.png

DONATE JODI A!

Patisipe nan bilding lan nan yon avni briyan. Bay $ 10 nan kanpay la.

triangle-side.png

LEADERSHIP BOLD, EMPATHETIC, AK EFIKASYON

PLAN JOHN POU BOSTON

Kòm Boston tranzisyon soti nan repons nou an kriz la COVID-19 san parèy ak nan efò rekiperasyon alontèm nou an, nou gen opòtinite a ak obligasyon yo trase yon nouvo kou. Nou dwe asire rezidan Boston yo, enstitisyon yo, biznis yo ak òganizasyon ki pa pou pwofi yo refè nan yon fason ki retabli fòs nou yo, adrese feblès nou yo, ak ajiste nan nouvo reyalite nou an. Nou dwe bay priyorite sante piblik nan nouvo fason pwisan. Nou dwe fè efò pou pwosperite ak jistis.

John Barros se lidè nou bezwen kounye a. Pandan tout karyè li kòm yon òganizatè kominotè, manm Komite lekòl la, endistri inovasyon pwofesyonèl, pwopriyetè ti biznis, ak lidè vil, li te dirije ak kouraj ak senpati. Kòm yon pitit gason, mari, papa ak vwazen, li kwè sitou nan enpòtans fanmi ak kominote.

Jan gen yon dosye long nan adopte chanjman pozitif nan kreye travay, ede pwopriyetè ti biznis yo, bati lojman abòdab, ak agrandi opòtinite ekonomik pou fanm, moun ki gen koulè, imigran, ak moun k ap travay nan tout orijin. Li ka pote vil la ansanm epi reyalize objektif ki pi enpòtan nou yo: soti nan yon rekiperasyon solid nan COVID, nan envestisman pwisan nan edikasyon piblik, kay abòdab, ak jistis rasyal.

Jan konnen ke li pa ase yo pouswiv objektif sa yo endividyèlman; nou dwe konsantre sou fason pwoblèm sa yo konekte youn ak lòt tou. Grangou se ki gen rapò ak diferans lan reyisit. Aksè nan gadri enpak sou salè fanm yo pandan tout lavi yo. Aksè nan espas vèt ka amelyore sante fizik ak mantal pèp la.

Jan gen yon plan yo atake pi gwo defi nou yo nan yon fason holistic ak pi devan-panse; epi ak valè ekite, jistis, ak dirabilite entegre nan tout sa nou fè. Sa a se ki jan nou pral vin yon kominote pi fò kote moun yo gen pouvwa ap boujonnen nan chak etap nan lavi, ak nan tout fason ke yo kominike avèk lavil la bò kote yo.

Kouri Vil la se yon gwo travay, epi li se yon efò ekip. Jan konnen ki sa li pran yo pote moun ansanm yo rezoud gwo pwoblèm. Li gen ladrès ak eksperyans nou bezwen kounye a. Li pare pou rankontre moman sa a.

Aerial View of a Houses
Katye Devlopman Ekonomik
Education.png
ENVESTI NAN EDIKASYON PIBLIK
racism.png
Fèmen Inegalite ki gen nan Richès ki Baze sou Ras
racism.png
Fèmen Inegalite ki gen nan Richès ki Baze sou Ras
Mass & Cass Walk_edited.jpg
neighborhood@2x.png
DEVLOPMAN EKONOMIK KATYE
small-business@2x.png
Ti Biznis (Biznis Katye)
public safety@2x.png
Sekirite Piblik
transport@2x.png
Transpòtasyon
climate@2x.png
Aksyon Klima ak Jistis Anviwonman
economic-competitiveness@2x.png
KONPETITIVITE EKONOMIK
CHILDHOOD.png
CHANJMAN AK DEVLOPMAN PITIT
Advancing Women Thumbnail.png
AVANSE FANM AK FANM KOULÈ
Aging In Boston@2x.png
AJI NAN BOSTON
IMG_0876_edited.jpg
ARTS & KILTI
IMG_1582_edited.jpg
ARTS & KILTI
IMG_1582_edited.jpg
ARTS & KILTI
tech-thumbnail.png
AJI NAN BOSTON