JB-New-Masthead-Home_2x.png

RASIN nan kominote a.
KONDWI PA ESPWA.

Pare pou mennen nou pi devan.

Ansanm nou kapab kreye yon Boston ki pi solid, ki an sante, ki pi enklizif.

home-image-01_2x.png

RANKONTRE JOHN

VWAZEN. LIDÈ. AVOKA.

Mwen te viv tout lavi mwen pwofondman rasin nan kominote nou an kòm yon vwazen, yon aktivis, yon pwopriyetè ti biznis, ak kòm yon lidè vil la.

Mwen gen yon plan pou mennen Boston soti nan kriz COVID-19 la e san danje, epi fè nou vin yon vil ki pi solid, pi jis, ak plis enklizif pase nou te ye anvan an.

Kounye a se moman pou Boston avanse avèk ijans, kouraj, ak inite.

Mwen prè pou m frape atè a. Mwen prè poum rankontre moman sa. Nou pare pou rankontre moman sa a.

Kòm yon rezidan pou tout lavi ak papa a nan kat timoun piti, tan kap vini an nan Boston vle di tout bagay pou mwen.

triangle-side.png

Abònman lè l sèvi avèk kont ki anba yo oswa nan ranpli fòm lan:

Mèsi pou soumèt!

section-meetjohn@2x.png

PLAN NOU POU BOSTON

LEADERSHIP BOLD, EMPATHETIC, AK EFIKASYON

Nou pral retabli de COVID-19, ak bati yon pi fò, plis enklizif vil pi lwen pase li. Nou pral adrese inegalite yo sistemik ki mal sante ak byennèt moun nan. Nou pral konfwonte enjistis rasyal avèk onètete, kouraj, ak konpasyon. Nou pral fè envestisman fonse nan sante kominotè, jistis anviwònman, lojman abòdab ak edikasyon timoun nou yo. Nou pral entansyonèl sou lavni an nou vle pou tèt nou ak jenerasyon kap vini an.

building-lines@2x.png

KONEKTE POU RIVE KANPAY LA

NEWS Dènye

Jul 28, 2021

The Boston Globe

Boston mayoral candidate John Barros pitches plan for a non-police crisis response agency

triangle-up.png

Jul 21, 2021

East Boston Times Free Press

Mayoral Candidate Barros Stops by OHNC Meeting

triangle-up.png

Jul 20, 2021

Boston Globe

Owning a home in Boston is hard. Would-be mayors — all homeowners themselves — aim to make it easier

triangle-up.png
masthead-home.png

Rantre nan mouvman an

Kanpay sa a se yon efò kominotè. Gen plizyè fason pou patisipe ak Ekip Barros, soti nan bay volontè jis nan pale ak zanmi ou sou rezon ki fè Jan ta dwe pwochen Majistra Boston an. Jan pare pou rankontre moman sa a e li vle pou ou fè pati moman sa tou.

Patisipe nan yon evènman

JWENN YON SENY LAWN

VIN VOLONTÈ

DONE NAN KANPAY LA

JWENN DÈNYE NAN JOHN BARROS

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram